แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki
Advertisement
แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอันมีชื่อว่าศาสนาประกาศิตแห่งพระเจ้า และเป็นศูนย์รวมของสาวกที่นับถือศาสนานี้ มีสตรีศักดิ์สิทธิ์เป็นดั่งสัญลักษณ์ เป็นอาณาจักรข้างเคียงกับราชอาณาจักรอนาเลท[1]

ศาสนาประกาศิตแห่งพระเจ้า[]

  • มีคำสอนดังกล่าวสั้น ๆ ว่า “จงเพิ่มสกิลเพื่อสดับฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า”
  • เสียงจากสวรรค์ - ศาสนานี้สอนว่าเสียงนั้นคือเสียงของพระเจ้า และเชื่อว่าต้องเพิ่มสกิลหรือเลเวลเพื่อรับฟังเสียงของพระเจ้าให้ได้มากที่สุด
  • ถือว่าเป็นหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสังหารใครก็ตามที่มีสกิล “ต้องห้าม”[2]
  • ผู้นับถือศาสนาประกาศิตแห่งพระเจ้าถือว่าศาสนาเทวี คือ ศาสนามาร และเป็นศาสนานอกรีต[3]

อ้างอิง[]

  1. ไลท์โนเวลเล่ม 2 - S1 โรงเรียน
  2. ไลท์โนเวลเล่ม 2 - S4 ชีวิตในโรงเรียน
  3. ไลท์โนเวลเล่ม 5 - คั่นฉาก เหล่าผู้เคลื่อนไหวในเงามืด โป๊ปแห่งศาสนจักรประกาศิตแห่งพระเจ้า
Advertisement