แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki
Advertisement
แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki

ลิฟต์ลับเป็นที่นิยมในยุคโบราณ ปกติฝังอยู่ใต้ดิน เวลาใช้เข้า-ออกจะยกตัวขึ้นเพื่อเชื่อมกับบนดินแล้วเส้นทางของลิฟต์ก็จะเชื่อมสู่ฐานลับใต้ดิน ลิฟต์นี่จะมีเครื่องจักรทำให้ดินกลาสภาพเป็นโคลนชั่วคราว จึงเป็นฟังก์ชันที่สิ้นเปลืองพลังงาน MA คนที่คิดค้นขึ้นมา คือ โพทิมัส[1]

อ้างอิง[]

  1. ไลท์โนเวลเล่ม 7 - 3 ค้นพบโบราณสถานยุคโบราณ
Advertisement