แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki
Advertisement
แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki

ริเอล สาวแก่นที่ออกจะเพี้ยนโดยธรรมชาติ[1] และซุ่มซ่าม คุโมโกะมักอ่านกระกระทำของเธอไม่ออก

ริเอลซุ่มซ่ามขนาดล้มกลิ้งในที่ที่ไม่มีอะไร ทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นคุโมโกะก็จะช่วยเธอด้วยใย[2]

  1. ไลท์โนเวลเล่ม 6 - 3 เหล้าสร้างเรื่องเหนือความคาดหมายยิ่งกว่ายาใด
  2. ไลท์โนเวลเล่ม 7 - 3 ค้นพบโบราณสถานยุคโบราณ!
Advertisement