แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki
Advertisement
แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ Wiki

ฟิเอล พัพเพ็ตทาราเทคต์ผู้มีนิสัยบ้ายอ

บุคลิก[]

มีนิสัยบ้ายอ[1] และเป็นพวกเลือดร้อนมุทะลุ มีนิสัยที่กระโจนเข้าไปยุ่งเรื่องวายป่วงโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง[2]

อ้างอิง[]

  1. ภาพ - https://kumodesu.fandom.com/wiki/Fiel
  1. ไลท์โนเวลเล่ม 6 - 3 เหล้าสร้างเรื่องเหนือความคาดหมายยิ่งกว่ายาใด
  2. ไลท์โนเวลเล่ม 7 - 3 ค้นพบโบราณสถานยุคโบราณ!
Advertisement